Villkor För Tjänster

Allstarz TV Användarvillkor

1. Villkor

Genom att gå in på webbplatsen på http://www.allstarztv.com samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor, alla tillämpliga lagar och förordningar och samtycker till att du är ansvarig för att följa gällande lokala lagar. Om du inte håller med någon av dessa villkor är det förbjudet att använda eller komma åt den här webbplatsen. Materialet på denna webbplats är skyddad av tillämplig copyright- och varumärkeslag.

2. Använd licens

 1. Tillstånd ges att temporärt ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) på Allstarz TV-webbplats för endast personlig, icke-kommersiell övergående visning. Detta är beviljandet av en licens, inte en överföring av titel, och under denna licens får du inte:
  1. modifiera eller kopiera materialet;
  2. använda materialet för något kommersiellt ändamål, eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell);
  3. försöka dekompilera eller omarbeta all programvara som finns på Allstarz TV-webbplats;
  4. ta bort eventuella upphovsrätt eller andra äganderätt från materialet; eller
  5. överföra materialet till en annan person eller ”spegla” materialet på någon annan server.
 2. Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av Allstarz TV när som helst. När du har avslutat din visning av dessa material eller efter att licensen har upphört måste du förstöra allt nedladdat material som du har i elektronisk eller tryckt form.

3. Ansvarsfriskrivning

 1. Materialet på Allstarz TV-webbplats tillhandahålls på ”som det är” -basis. Allstarz TV ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och avsäger sig härmed och negerar alla andra garantier inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller brott mot immateriell egendom eller annan kränkning av rättigheter.
 2. Vidare garanterar Allstarz TV inte några uttalanden angående riktigheten, troliga resultat eller tillförlitlighet för användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är länkade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Under inga omständigheter ska Allstarz TV eller dess leverantörer hållas ansvariga för skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av affärsavbrott) som uppstår på grund av användning eller oförmåga att använda materialet på Allstarz TV-webbplats, även om Allstarz TV eller en Allstarz TV-auktoriserad ombud har underrättats muntligen eller skriftligen om risken för sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller begränsningar av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, kan dessa begränsningar kanske inte gälla dig.

5. Noggrannhet hos material

Materialet som visas på Allstarz TV-webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Allstarz TV garanterar inte att något av materialet på webbplatsen är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Allstarz TV kan göra ändringar i materialet på sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. Allstarz TV förbinder sig dock inte att uppdatera materialet.

6. Länkar

Allstarz TV har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderingen av någon länk innebär inte att Allstarz TV godkänner webbplatsen. Användningen av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Modifieringar

Allstarz TV kan när som helst ändra dessa användarvillkor för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av den dåvarande versionen av dessa användarvillkor.

8. Tillämplig lag

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med Tunis lagar och du underkänner dig oåterkalleligt domstolens exklusiva jurisdiktion i den staten eller platsen.

Select your currency
EUREuro
Varukorg
Det finns inga produkter i varukorgen!
Fortsätt handla
0